Enkeliopettajakoulutus

Jos haluat työskennellä vahvassa yhteydessä enkeleihin ja olla omalla tavallasi valo, joka valaisee tietä muillekin, tämä opettajakoulutus on sinulle tarkoitettu. Voit halutessasi pitää koulutuksen jälkeen omia kursseja tai enkeli-iltoja, mutta voit opiskella myös vain omaksi iloksesi ja hyödyksesi.

Enkeliopettajakoulutus on sitoumus ja sielun tasolta asti nouseva valinta. Se nostaa omaa värähtelyäsi ja sitä kautta vaikuttaa kaikkiin, joiden kanssa olet tekemisissä. Kursseilla opittua voi lisäksi hyvin soveltaa myös muussa arkipäivässä.

Planeettamme Maa on käymässä läpi tietoisuuden nousua, jotta voimme kaikki elää korkeammalla värähtelytasolla rakkaudessa, viisaudessa, yhteistyössä ja rauhassa. Olemme uskomattoman siunattuja ollessamme inkarnoituneita juuri nyt, koska mahdollisuudet henkiseen kasvuun ovat valtavat. Meille on annettu mahdollisuus luoda taivas maan päälle, ja enkelit ovat täällä auttamassa meitä.

Viesti Diana Cooperilta

”Nyt kun planeetan, ja kaiken, mitä planeetalla on, ylösnousemus kiihtyy, koulumme opettaa henkisiä opettajia näyttämään tietä niille, jotka ovat valmiita. Enkeleitä ja arkkienkeleitä parveilee planeetalla enemmän kuin koskaan ennen, ja he ovat pyytäneet kouluamme kouluttamaan valotyöntekijöitä auttamaan ihmisiä oppimaan enkeleistä ja kuinka yhdistyä heihin saadakseen ohjausta. Jos haluat olla valo, joka leviää maailmaan ja näyttää muille tietä, silloin tämä kurssi auttaa sinua toteuttamaan unelmasi.”

Kurssin päämäärä

 • Tarjota tehokkaita tekniikoita, joilla kehität omaa valokehoasi ja nopeutat henkistä kasvuasi
 • Opettaa miten saat yhteyden enkeleihin omaksi ja muiden hyödyksi
 • Voimaannuttaa sinua levittämään enkelten valoa omalla luovalla tavallasi, pitämällä omia kursseja, koulutuksia tai ryhmiä, tai levittämällä valoa perheen ja ystävien parissa, omalla työpaikallasi tai asuinyhteisössäsi
Aiheisiin kuuluvat
 • Miten järjestää ja valmistella kursseja tai luentoja
 • Vaihtelevien meditaatioiden, visualisaatioiden ja harjoitusten johtaminen
 • Parantaminen enkelien kanssa
 • Enkelien kanavoiminen
 • Enkelimatkat ja visualisaatiot
 • Ääni ja väri

Kurssin tarkoitus

Tämä opettajakoulutus antaa sinulle tiedot, taidot ja luottamuksen levittää enkelten valoa omalla luovalla tavallasi, pitämällä omia kursseja, koulutuksia tai ryhmiä, tai levittämällä valoa perheen ja ystävien parissa, omalla työpaikallasi tai asuinyhteisössäsi

Enkelikoulutuksen taustaa

Tämä koulutusohjelma perustuu Diana Cooperin kirjoihin enkeleistä ja toteuttaa Diana Cooper Foundationin visiota ”antaa valmiudet levittää enkelien, ylösnousseiden mestarien ja universumin pyhien mysteerien valoa”.

Kurssi on kokemuksellinen, ja painottuu käytännön opettamistaitojen kehittämiseen, täydennettynä monipuolisella perustalla ja materiaalilla.

Henkilökohtainen hyöty
 • Antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehitykseen ja edistymiseen henkisellä tiellä
 • Antaa luottamusta suunnitella ja pitää omia kursseja, luentoja, meditaatioita tai työskennellä yksilöiden kanssa
 • Tarjoaa työkalut, joilla voi kehittää valokehoa, muuntaa energioita ja syventää parantamiskykyäsi
 • Näyttää kuinka saada tehokkaasti yhteys enkeleihin omaksi ja muiden hyödyksi
 • Tarjoaa kattavat puitteet kuinka suunnitella enkelikurssi tai luento
 • Antaa sinulle taidon pitää kursseja ja ryhmätilaisuuksia ammattimaisella tavalla
Kurssi antaa valmiudet:
 • Pitää omia enkelikursseja
 • Luoda ja ylläpitää turvallinen opetus- ja oppimisympäristö
 • Kehittää ja käyttää monia erilaisia enkeliharjoituksia tukeaksesi kurssilaistesi kehitystä
 • Räätälöidä ohjelma ja harjoitukset sopimaan ryhmien tai yksilöiden erityistarpeisiin
 • Mahdollistaa muiden tukemisen heidän omissa enkeliyhteyksissään
 • Kunnioittaa ja kehittää omaa yksilöllistä oppimis- ja opetustyyliäsi
 • Liittyä jäseneksi Diana Cooper Foundationiin

Kurssin sisältö

Koulutus on pääosin kokemuksellinen, opetuksen painottuessa käytännön opetustaitoihin, luottamuksen kasvattamiseen, voimaannuttamiseen ja kurssilaisen yksilöllisten taitojen ja lahjojen käyttöönottoon ja hiomiseen.

Kurssi koostuu 9 opetuspäivästä. Teacher Training/Perusteet-osio kestää kolme päivää ja Enkeliopettaja-osio kuusi päivää.

Kurssia ennen ja sen aikana edellytetään jonkin verran opiskelua, lisäämään omia tietojasi, oppimistasi ja sielun kasvuasi. Näistä saat ohjeet liittymisohjeiden mukana ennen kurssin alkua.

Kurssilla

 • Opit kuinka työskennellä enkelien kanssa omaksi ja muiden avuksi
 • Saat monia harjoituksia, joita voit käyttää omilla kursseillasi syventääksesi yhteyksiä enkelimaailmaan
 • Kurssi tarjoaa sinulle tehokkaita tekniikoita kehittää valokehoa, muuntaa energioita ja syventää parantamiskykyäsi
 • Kurssi tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehitykseen ja edistymiseen henkisellä tielläsi
 • Kurssi tuo sinulle luottamuksen ja valmiudet järjestää ja pitää luentoja, ryhmiä, kursseja tai retriittejä, johtaa meditaatioita ja pitää henkilökohtaisia konsultaatioita
 • Saat perustiedot ja -taidot enkelikurssien järjestämiseksi
 • Saat asiantuntemuksen ja taidot pitää ryhmätilaisuuksia, meditaatioita tai kursseja ammattimaisella tavalla
Aikaisempi kokemus/tietämys

Diana Cooper Foundation kunnioittaa ja tunnistaa potentiaalin, joka jokaisella on, sen vuoksi kaikkien hakemusten ansioita harkitaan. Monet aiemmat kurssin käyneet ovat olleet parantajia tai työskennelleet vaihtoehtoisten hoitojen alalla. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla tällaista taustaa.

Päävaatimus on sydämen halu levittää enkelien valoa ja kehittyä omalla henkisellä tiellään.

Odotamme, että näille kursseille osallistuvilla ihmisillä on jo jonkin verran tietoa enkeleistä. Heillä on myös vahva halu vahvistaa yhteyttään enkelimaailmaan, ja viedä tämä valo maailmaan pitämällä kursseja, luentoja, yksilötyöskentelyssä jne.

Sinun edellytetään olevan henkisesti ja tunnetasolla tasapainoinen ja vastuussa omista teoistasi ja käytöksestäsi kaikkina aikoina.

Hakemuslomake auttaa meitä arvioimaan potentiaalisten opettajiemme sopivuuden, siksi on tärkeää, että antamasi informaatio on niin kattava kuin tarvitaan.

Luettavaa ennen kurssia
 • Angel Inspiration / Ihanat enkelit
 • A Little Light on Angels / Uutta valoa enkeleiltä
 • Kaikilla kursseilla suositellaan luettavaksi 2012 ja sen jälkeen

Enkeliopettaja-osio

Tämä osio voidaan käydä vain jos Perusteet/Teacher Training on täysin suoritettu.

 • Tämä osio:
 • Antaa sinulle valmiudet luoda ja johtaa enkelimeditaatioita ja enkelikursseja
 • Näyttää kuinka saat turvallisesti yhteyden enkeleihin
 • Kehittää ja vahvistaa omaa yhteyttäsi enkeleihin
 • Antaa valmiudet käyttää enkelien parantavaa energiaa tehokkaasti
 • Antaa sinulle luottamusta puhua enkeleistä muiden edessä
 • Antaa harjoitella enkelimeditaatioita ja –harjoituksia ryhmän kanssa
 • Rakentaa luottamustasi enkeliopettajana
Kurssin aikana käsiteltävät aiheet:
 • Enkelit, arkkienkelit ja enkelihierarkia
 • Höyhenten symbolinen merkitys
 • Periaatteet enkelien kanssa parantamisesta
 • Enkeliäänet, laulu, pyhien mantrojen käyttö jne.
 • Enkeleille kirjoittaminen
 • Enkelien kanavointi
 • Toiveiden toteuttaminen enkelien kanssa
 • Enkelisiivet ja enkelien kutsuminen
 • Piirrosten käyttäminen saadaksesi enkelitietoa
 • Arkkienkelien retriitit
 • Auratyöskentely: kultaiset kädet, puhaltaminen auraan, kosketus, värit
 • Enkelimatkat ja meditaatiot
 • Enkeliharjoitukset
 • Enkeliseremonioiden ja rituaalien luominen
 • Enkelien ohjaaminen
 • Suojaukset
 • Innostavien tarinoiden käyttäminen

Saat täydellisen kurssimateriaalin, joten koulutus painottuu käytännön harjoitteluun ja luottamuksen ja valmiuden saavuttamiseen.

Kurssityöskentely ja kotiläksyt:

Sinun edellytetään suorittavan seuraavat

 • Valmistele lyhyt enkelimeditaatio kurssilla esiteltäväksi
 • Tee lyhyt enkeliharjoitus kurssilla esiteltäväksi
 • Essee enkeleistä, noin 2000 sanaa (jos kirjoittaminen on hankalaa, voit myös äänittää)
 • Valmistele päivän kestävän enkelikurssin ohjelma
 • Valmistele viiden minuutin innostava puhe, jota voit käyttää ryhmille
 • Puhu ihmisille enkeleistä ja pyydä palautetta ja suositteluja

Enkeliopettajaksi valmistuminen

Enkeliopettajakoulutus kestää 9 päivää. Ensimmäiset 3 päivää ovat Perusteet-moduuli, joka on Diana Cooper Foundationin opettajakoulutusten perusta.

Valmistuaksesi ja saadaksesi Diana Cooper Foundationin enkeliopettaja –todistuksen sinun täytyy olla

 • lukenut kurssille luettavaksi suositellut kirjat
 • pitänyt 5 minuutin puheen enkeleistä
 • kirjoittanut hyväksyttävästi esseen enkeleistä
 • valmistellut ja pitänyt kaksi 15 minuutin visualisaatiota (toinen Perusteissa, toinen enkeliopettajakoulutuksen aikana)
 • valmistellut ja pitänyt kaksi 15 minuutin harjoitusta (toinen Perusteissa, toinen enkeliopettajakoulutuksen aikana)
 • kertonut ihmisille enkeleistä ja saanut palautetta
 • ollut läsnä täydellisesti

Perusteet/Teacher Training

Perusteet-osio

 • Antaa kokemuksen ja taidot pitää ryhmiä tai kursseja ammattimaisella tavalla
 • Tuo luottamuksen järjestää ja pitää kursseja
 • Antaa valmiudet auttaa ja tukea sekä ryhmiä että yksityisasiakkaita
 • Antaa kattavan perustan järjestää enkelikursseja

Henkilökohtainen kehitys ja valmistelu

 • Omana itsenään oleminen
 • Henkilökohtainen valmistautuminen olemaan Diana Cooper Foundationin opettaja
 • Ääni- ja kommunikointitaidot

Oppimis- ja opetustaidot

 • Valmistautuminen opettamaan ja pitämään kursseja
 • Esiintymistaidot
 • Opettamistaidot
 • Oppimistaidot
 • Muistaminen
 • Ryhmäenergia ja sen tunnistaminen
 • Häiritsevän käyttäytymisen käsittely

Turvallisen ympäristön luominen

 • Opettaja ja opetustila
 • Luottamuksellisuus ja turvallinen asioiden jakaminen
 • Maadoitus
 • Suojaus
 • Prosessointi

Meditaatioiden ja visualisaatioiden valmistelu

 • Mitä ovat meditaatiot ja visualisaatiot
 • Ryhmävisualisaation johtaminen
 • Ryhmätapaamisten avaus ja sulkeminen

Harjoitusten luonti

 • Symbolien ja kuvien piirtäminen
 • Rituaalit ja seremoniat

Kahdentoista chakran järjestelmä

 • Missä ovat 12 chakraa
 • 12 chakran puhdistaminen ja vahvistaminen
 • Harjoituksia 12 chakran aktivoimiseen ja tasapainottamiseen

Kurssien valmistelu ja pitäminen

 • Vakuutus
 • Kurssin järjestely
 • Vertaistuki

Kurssiohjelman valmistelu

Henkilökohtainen opiskelu:

Luo lyhyitä harjoituksia ja visualisaatioita pienelle tai koko ryhmälle. Saat näihin ohjeet, joten kurssilla on tarkoitus vain harjoitella tekniikoita ja saavuttaa niin luottamusta ja voimaantumista. Chakraharjoitukset ovat olennainen osa työtämme. Kurssilaisten edellytetään harjaantuvan niissä ja johtavan osia harjoituksesta koko opettajakoulutuksen aikana.

∴ ∴ ∴
∴ 040 417 6782