Ylösnousemus, ylösnousseet mestarit -opettajakoulutus

Ylösnousemus ei ole enää kaukainen asia eikä tarkoita kuolemista, vaan se on tämän ajan haaste ja palkinto, ihmeellinen mahdollisuus meille kaikille elää korkeinta, rakkaudellisinta, runsainta, ihaninta elämäämme.Ylösnousseet mestarit tulevat läheisiksi tässä opettajakoulutusohjelmassa ja opit ymmärtämään ylösnousemustietä. Mestarit ovat voimakkaita, viisaita, huumorintajuisia ja myös ymmärtäväisiä, sillä monet heistä ovat eläneet ihmisinä. Mestareiden avulla kiihdytät vauhtia omalla tielläsi, ja voit olla apuna myös muille.

Planeettamme maa on käymässä läpi tietoisuuden nousua, jotta kaikki voimme elää korkeammissa rakkauden, viisauden, yhteistyön ja rauhan värähtelyissä. Olemme uskomattoman siunattuja ollessamme inkarnoituneita juuri tällä hetkellä, koska mahdollisuudet henkiseen kasvuun ovat valtavat. Meille on tarjottu tilaisuutta luoda taivas maan päälle ja enkelit ja ylösnousseet mestarit ovat täällä auttaakseen meitä.

Viesti Diana Cooperilta

”Nyt kun planeetan, ja kaiken, mitä planeetalla on, ylösnousemus kiihtyy, koulumme opettaa henkisiä opettajia näyttämään tietä niille, jotka ovat valmiita. Enkeleitä, ja arkkienkeleitä parveilee planeetalla enemmän kuin koskaan ennen, ja he ovat pyytäneet kouluamme kouluttamaan valotyöntekijöitä auttamaan ihmisiä oppimaan enkeleistä ja kuinka yhdistyä heihin saadakseen ohjausta. Jos haluat olla valo, joka leviää maailmaan, näyttää muille tietä, silloin tämä kurssi auttaa sinua toteuttamaan unelmasi.”

Koulutuksen tarkoitus

 • Antaa voimakkaita tekniikoita, joilla kehittää valokehoasi ja nopeuttaa henkistä kehitystäsi
 • Näyttää kuinka ottaa yhteyttä ylösnousseisiin mestareihin omaksi ja muiden hyödyksi
 • Voimaanuttaa sinua levittämään enkelien, mestarien ja ylösnousemuksen valoa omalla luovalla tavallasi, johtamalla omia ryhmiäsi ja pitämällä kursseja tai levittämällä valoa perheesi, ystäviesi parissa, tai työ- tai asuinyhteisössäsi
Kurssin aiheet
 • Kuinka rakentaa ja valmistella kurssi tai luento
 • Erilaisten meditaatioiden, visualisaatioiden ja harjoitusten johtaminen
 • Yhteys ylösnousseisiin mestareihin
 • Ylösnousemusprosessin ymmärtäminen sekä miten ylösnousta tässä elämässä
 • Ylösnousseiden mestarien kanavointi
 • Ylösnousemuskammiot ja retriitit
 • Korkeammat energiat, Säteet, Mahatma-energia, Kullanhopeinenviolettiliekki
 • Henkiset lait

Kurssin esittelyä

 • Haluatko pitää omia kurssejasi ja opettaa muille ylösnousemuksesta ja ylösnousseista mestareista?
 • Haluatko olla valo, joka leviää maailmaan?

Silloin tämä on tilaisuutesi luoda unelmasi todellisuuteen!

Kurssin tarkoitus

Tämä opettajakoulutus antaa sinulle tiedot, taidot ja itseluottamuksen levitää ylösnousemuksen valoa omalla luovalla tavallasi, joko pitämällä omia kursseja tai levittämällä valoa perheen tai ystävien parissa, työssäsi tai asuinpaikassasi.

Ylösnousemusopettajakoulutuksen taustaa ja filosofiaa

Tämä opettajakoulutus perustuu Diana Cooperin kirjaan Hieman ylösnousemuksen tiestä ja inspiroi Diana Cooper Foundationin visiota ”antaa valmiudet levittää enkelien, ylösnousseiden mestarien ja universumin pyhien mysteerien valoa”.

Kurssi on kokemuksellinen, ja painottuu käytännön opettamistaitojen kehittämiseen, täydennettynä monipuolisella perustalla ja materiaalilla.

Henkilökohtainen hyöty

 • Antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehitykseen ja edistymiseen henkisellä tiellä
 • Antaa luottamusta suunnitella ja pitää omia kursseja, luentoja, meditaatioita tai työskennellä yksilöiden kanssa
 • Tarjoaa työkalut, joilla voi kehittää valokehoa, muuntaa energioita ja syventää parantamiskykyäsi
 • Näyttää kuinka saada tehokkaasti yhteys ylösnousseisiin mestareihin omaksi ja muiden hyödyksi
 • Tarjoaa kattavat puitteet kuinka suunnitella ylösnousemusta ja/tai ylösnousseita mestareita käsitelevä kurssi tai luento
 • Antaa sinulle taidon pitää kursseja ja ryhmätilaisuuksia ammattimaisella tavalla

Kurssi antaa valmiudet:

 • Pitää omia ylösnousemus/ylösnousseet mestarit -kursseja
 • Luoda ja ylläpitää turvallinen opetus- ja oppimisympäristö
 • Kehittää ja käyttää erilaisia ylösnousemusharjoituksia tukeaksesi kurssilaistesi kehitystä
 • Räätälöidä ohjelma ja aktiviteetit sopimaan ryhmien tai yksilöiden erityistarpeisiin
 • Muiden tukemisen heidän omissa yhteyksissään ylösnousseisiin mestareihin
 • Kunnioittaa ja kehittää omaa yksilöllistä oppimis- ja opetustyyliäsi
 • Liittyä jäseneksi Diana Cooper Foundationiin

Aikaisempi kokemus/tietämys

Diana Cooper Foundation kunnioittaa ja tunnistaa potentiaalin, joka jokaisella on, sen vuoksi kaikkien hakemusten ansioita harkitaan. Monet aiemmat kurssin käyneet ovat olleet parantajia tai työskennelleet vaihtoehtoisten hoitojen alalla. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla tällaista taustaa.

Päävaatimus on sydämen halu levittää enkelien, mestareiden ja ylösnousemuksen valoa ja kehittyä omalla henkisellä tiellään.

Odotamme, että näille kursseille osallistuvilla ihmisillä on jonkin verran tietoa ylösnousemuksesta sekä vahva halu vahvistaa yhteyttään mestareiden ja enkelien maailmaan, ja viedä tämä valo maailmaan pitämällä kursseja, luentoja, yksilötyöskentelyssä jne.

Sinun edellytetään olevan henkisesti ja tunnetasolla tasapainoinen ja vastuussa omista teoistasi ja käytöksestäsi kaikkina aikoina.

Hakemuslomake auttaa meitä arvioimaan potentiaalisten opettajiemme sopivuuden, siksi on tärkeää, että antamasi informaatio on niin kattava kuin tarvitaan.

Luettavaa ennen kurssia

 • Hieman ylösnousemuksen tiestä/A New Light on Ascension
 • Hieman henkisistä laeista/A Little Light on the Spiritual Laws
 • Kaikilla kursseilla suositellaan luettavaksi 2012 ja sen jälkeen

Kaikki ovat Diana Cooperin kirjoja.

Ylösnousemus, ylösnousseet mestarit -osio

Tämä osio voidaan käydä vain jos Foundation/Perusteet on täysin suoritettu.

Tämä osio

 • antaa sinulle valmiudet johtaa meditaatioita ja ottaa yhteyttä ylösnousseisiin mestareihin
 • kehittää ymmärrystäsi ylösnousemusprosessista ja miten rakentaa valokehoa
 • antaa käyttöön voimakkaita tekniikoita muuntaa energioita ja vahvistaa parantajan kykyjäsi
 • rakentaa luottamustasi olla ylösnousemus/ylösnousseet mestarit -opettaja
Kurssin aikana käsiteltävät aiheet
 • Kattava näkemys ylösnousemuksesta
 • Egosta irtipäästäminen
 • Ylösnousseet mestarit
 • Ulottuvuudet
 • Kullanhopeinen violettiliekki
 • Mahatma-energia
 • Huna-rukoukset
 • Henkiset lait
 • Affirmaatiot ja dekreet
 • Ylösnousemuskammiot
 • Valokehon rakentaminen
 • Sielu ja monadi
 • Korkeammat chakrat
 • Seitsemän suurta sädettä, säteet 8-12, Hopeasäde, Kultasäde, Platinasäde, jalokivisäteet
 • Rakkaus- ja valosuihkut
 • Ääni, soinnut ja symbolit
 • Mestareiden kanavointi

Saat kattavan materiaalin, joten pääpaino on käytännöllisessä harjoittelussa, luottamuksen kasvattamisessa ja voimaantumisessa.

Kurssityöskentely ja kotiläksyt:
 • Valmistele lyhyt ylösnousemusmeditaatio kurssilla esiteltäväksi
 • Tee lyhyt ylösnousemuharjoitus kurssilla esiteltäväksi
 • Essee ylösnousemuksesta (jos kirjoittaminen on hankalaa, voi myös äänittää)
 • Valmistele päivän kestävän ylösnousemus/ylösnousseet mestarit -kurssin ohjelma

Ylösnousemus, ylösnousseet mestarit -opettajaksi valmistuminen

Ylösnousemus, ylösnousseet mestarit -opettajakoulutus kestää 9 päivää. Ensimmäiset 3 päivää ovat Perusteet-moduuli, joka on Diana Cooper Foundationin opettajakoulutusten perusta.

Valmistuaksesi ja saadaksesi Diana Cooper Foundationin Ylösnousemus, ylösnousseet mestarit –opettajan todistuksen sinun täytyy olla

 • lukenut kurssille luettavaksi suositellut kirjat
 • kirjoittanut hyväksyttävästi esseen
 • valmistellut ja pitänyt kaksi 15 minuutin visualisaatiota (toinen Perusteissa, toinen opettajakoulutuksen aikana)
 • valmistellut ja pitänyt kaksi 15 minuutin harjoitusta (toinen Perusteissa, toinen opettajakoulutuksen aikana)
 • ollut läsnä täydellisesti

Perusteet/Teacher Training

Perusteet-osio

 • Antaa kokemuksen ja taidot pitää ryhmiä tai kursseja ammattimaisella tavalla
 • Tuo luottamuksen järjestää ja pitää kursseja
 • Antaa valmiudet auttaa ja tukea sekä ryhmiä että yksityisasiakkaita
 • Antaa kattavan perustan järjestää ylösnousemuskursseja

Henkilökohtainen kehitys ja valmistelu

 • Omana itsenään oleminen
 • Henkilökohtainen valmistautuminen olemaan Diana Cooper Foundationin opettaja
 • Ääni- ja kommunikointitaidot

Oppimis- ja opetustaidot

 • Valmistautuminen opettamaan ja pitämään kursseja
 • Esiintymistaidot
 • Opettamistaidot
 • Oppimistaidot
 • Muistaminen
 • Ryhmäenergia ja sen tunnistaminen
 • Häiritsevän käyttäytymisen käsittely

Turvallisen ympäristön luominen

 • Opettaja ja opetustila
 • Luottamuksellisuus ja turvallinen asioiden jakaminen
 • Maadoitus
 • Suojaus
 • Prosessointi

Meditaatioiden ja visualisaatioiden valmistelu

 • Mitä ovat meditaatiot ja visualisaatiot
 • Ryhmävisualisaation johtaminen
 • Ryhmätapaamisten avaus ja sulkeminen

Harjoitusten luonti

 • Symbolien ja kuvien piirtäminen
 • Rituaalit ja seremoniat

Kahdentoista chakran järjestelmä

 • Missä ovat 12 chakraa
 • 12 chakran puhdistaminen ja vahvistaminen
 • Harjoituksia 12 chakran aktivoimiseen ja tasapainottamiseen

Kurssien valmistelu ja pitäminen

 • Vakuutus
 • Kurssin järjestely
 • Vertaistuki

Kurssiohjelman valmistelu

Henkilökohtainen opiskelu:

Luo lyhyitä harjoituksia ja visualisaatioita pienelle tai koko ryhmälle. Saat näihin ohjeet, joten kurssilla on tarkoitus vain harjoitella tekniikoita ja saavuttaa niin luottamusta ja voimaantumista. Chakraharjoitukset ovat olennainen osa työtämme. Kurssilaisten edellytetään harjaantuvan niissä ja johtavan osia harjoituksesta koko opettajakoulutuksen aikana.

 

∴ ∴ ∴
∴ 040 417 6782