Kultainen Atlantis -opettajakoulutus

Kosmisena hetkenä 21.12.2012 irtauduimme Atlantiksen ajasta, ja nyt olemme valmiita luomaan uuden kultaisen ajan planeetalle. Kultainen Atlantis on se pohja, jolle rakennamme, vaikka meillä on mahdollisuus yltää vielä valtavan paljon korkeampaan energiaan. Monet planeetalla nyt olevista ovat olleet Atlantiksella, ja henkisen tien kulkijat ovat alkaneet muistaa omat lahjansa ja taitonsa Kultaisen Atlantiksen ajalta. Tämä opettajakoulutusohjelma herättää muistoja ja kykyjä, joita sinulla kerran oli, ja alat ymmärtää omaa osaasi uuden kultaisen ajan luomisessa.

Kultaisen Atlantiksen aika oli epätavanomaista aikaa, jolloin henkinen energia oli korkeinta, mitä planeetan historiassa koskaan on ollut. Se oli lähin kokemus taivaasta maan päällä, joka meille on ollut mahdollista kokea. Ihmiset loistivat valoa ja onnellisuutta, ja elivät onnellisina täydellisessä harmoniassa toistensa ja luonnon kanssa. He kehittivät ihmeellisiä henkisiä, psyykkisiä ja teknologisia voimia ja heillä oli selkeä yhteys Korkeimpaan.

Kultainen Atlantis -opettajakoulutusohjelma perustuu Diana Cooperin suuren menestyksen saavuttaneeseen kirjaan Atlantis - opas muinaiseen viisauteen (Discover Atlantis).

Viesti Diana Cooperilta

“Viimeinkin aika on oikea Kultaisen Atlantiksen energian, viisauden ja parannuksen palata. Atlantiksen enkelit ovat pyytäneet meitä levittämään tätä tietoa Diana Cooper Foundationin kautta. Edessä on paljon innostavaa ja tärkeää työtä ja sinun yksilöllistä valoasi tarvitaan. Kutsun sinua Kultainen Atlantis -kurssille, jossa toimimme yhdessä tiiminä tuodaksemme tämän tärkeän informaation maailmaan.”

Kurssin tarkoitus on

 • Auttaa sinua ottamaan käyttöön ihmeelliset kykysi, psyykkiset ja henkiset lahjasi
 • Tuoda viisautta, voimaa ja valaistumista omaan elämääsi ja muiden elämään
 • Antaa sinulle monia harjoituksia käytetäväksi kursseillasi mahdollistaaksesi yhteyden ottamisen Kultaisen Atlantiksen enkelien, ylipappien ja -papittarien energiaan
 • Antaa sinulle tiedot ja taidot pitää omia Kultainen Atlantis -kursseja ja –ryhmiä ja levittää tätä tietoutta ja viisautta muille
 • Tarjota tilaisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen ja edistymiseen omalla henkisellä matkallasi
 • Antaa itseluottamus, taidot ja kokemus järjestää ja pitää luento, kurssi tai retriitti, johtaa meditaatioita tai työskennellä yksilöiden kanssa ammattimaisella tavalla

Kurssin esittelyä

 • Haluatko intohimoisesti levittää valoa?
 • Oletko valmis nostamaan planeetan tietoisuutta?
 • Oletko innostunut auttamaan muita palauttamaan Kultaisen Atlantiksen ajan viisautensa ja tietonsa?
Kultainen Atlantis –opettajakoulutuksen taustaa ja filosofiaa

Tämä opettajakoulutus perustuu Diana Cooperin erittäin suosittuun kirjaan Atlantis - opas muinaiseen viisauteen (Golden Atlantis) ja sen on kirjoittanut ja kehittänyt Diana yhdessä koulun masteropettajien kanssa.

Kultainen Atlantis oli aikaa, jolloin ihmiset

 • elivät täydellisessä harmoniassa toistensa ja luonnon kanssa
 • ylläpitivät yhteyttään Korkeimpaan
 • kehittivät ihmeellisiä henkisiä, psyykkisiä ja teknologisia taitoja

Dianan kirjan ja tämän opettajakoulutuksen tarkoitus on tuoda viisaus, voima ja valaistuminen omaan elämääsi ja muiden elämään.

NYT on aika tehdä se.

Henkilökohtainen hyöty

Kurssi auttaa sinua

 • avaamaan sydämesi ja elämään 5. ulottuvuuden rakkauden, ilon ja harmonian energioissa
 • tuomaan uusia energioita valmistautumisessa vuotta 2032 varten
 • saamaan paremman ymmärryksen Kultaisesta Atlantiksesta ja miten ihmiset elivät siellä
 • laajentamaan valokehoasi
 • kehittämään luontaisia psyykkisiä kykyjäsi
 • täyttämään elämäsi tarkoituksen
 • kehittämään luottamuksen jakaa taitosi muiden kanssa
Kurssi antaa valmiudet
 • pitää omia Kultainen Atlantis -kursseja
 • luoda ja pitää yllä turvallinen oppimis- ja opetusympäristö
 • kehittää ja käyttää monipuolisia henkisiä harjoituksia ja opetustapoja
 • räätälöidä ohjelma ja harjoitukset sopimaan erilaisille ryhmille ja yksilöille
 • liittää Kultaisen Atlantiksen viisaus ja tieto ryhmäsi kokemuksiin
 • kunnioittaa ja kehittää omaa yksilöllistä oppimis- ja opetustyyliäsi
 • liittyä Diana Cooper Foundationin jäseneksi
Aikaisempi kokemus/tietämys

Diana Cooper Foundation kunnioittaa ja tunnistaa potentiaalin, joka jokaisella on, sen vuoksi kaikkien hakemusten ansioita harkitaan. Koulu haluaisi opettajillaan olevan kokemusta kurssien pitämisestä tai hoitamisesta/parantamisesta.

Sinun edellytetään olevan henkisesti ja tunnetasolla tasapainoinen ja vastuussa omista teoistasi ja käytöksestäsi kaikkina aikoina.

Hakemuslomake auttaa meitä arvioimaan potentiaalisten opettajiemme sopivuuden, siksi on tärkeää, että antamasi informaatio on niin kattava kuin tarvitaan.

Kultainen Atlantis -osio

Tämä osio voidaan käydä vain jos Perusteet/Teacher Training on hyväksytysti suoritettu.

2032 - sinun roolisi uuden kultaisen ajan tulemisen edistämisessä

 • ennustukset vuodesta 2032
 • apu, jota meille tarjotaan energioiden muuttuessa
 • oma roolisi suunnitelmassa
 • harjoituksia, jotka valmistavat elämään korkeammissa energioissa

Atlantiksen historia ja yhteiskunta

 • Atlantiksen perustaminen, sen sijainti, temppelit, sfinksi jne.
 • Atlantiksen ajan yhteiskunta, mm. avioliitto, perhe-elämä, luovuus, yhteys luontoon
 • 12 heimoa ja johtajat
 • harjoituksia, joiden avulla voi tuoda Atlantiksen henkisyyden jokapäiväiseen elämään
 • harjoituksia, joiden avulla pidät yllä puhtauttasi
 • harjoituksia itsesi hoivaamiseen ja yhteyteen luonnon kanssa
 • täysikuun ajan vapauttamisvisualisaatio

12 chakran järjestelmä

 • tietoa 12 chakran järjestelmästä
 • hengitys ja visualisaatioita, joilla olemukseesi aktivoidaan ja yhdistetään 12 chakraa
 • harjoituksia chakrojen vahvistamiseen

Ylipapit ja -papittaret

 • tietoa 12 alkuperäisestä ylipapista ja ylipapittaresta, kuten Thoth, Seth jne. Heidän koulutuksensa, roolinsa ja voimansa
 • harjoituksia ja visualisaatioita yhteydenottoon näihin valo-olentoihin
 • ilmentämisvisualisaatio ylipappien ja -papittarien kanssa

Parantaminen Atlantiksessa

 • parannustemppelit, ääni, valo, väri ja kristallit
 • Atlantiksen ylipappien ja -papittarien kanssa parantaminen
 • perusteet kristalliparannuksesta

Psyykkiset ja henkiset lahjat

 • harjoituksia telepatian, auran lukemisen, selvänäköisyyden, selväkuuloisuuden ja selvätietoisuuden kehittämiseksi
 • psykometrian perusteet
 • mielenhallintaa parantavia harjoituksia

Atlantislainen korttikanavointi

 • perusteet korttikanavoinnista – itsellesi ja muille

Oma alkuperäinen henkinen suunnitelmasi

 • DNA:n 12 säiettä ja niiden aktivoiminen
 • voimakkaita visualisaatioita pelkojen poistamiseen ja tuomaan tyyneyttä
 • visualisaatioita entisten käyttäytymistapojen puhdistamiseksi
 • sielusi läksyt – aurinkomerkeistä ja numerologiasta

Atlantislainen kristallien käyttö

 • Atlantiksen suuri kristalli
 • kristallikallot ja visualisaatio niiden energiaan yhdistymisestä
 • parannusharjoituksia kristalleilla
 • visualisaatioita kristallien kanssa

Atlantiksen enkelit, yksisarviset ja delfiinit

 • taustaa
 • visualisaatioita Atlantiksen enkeleiden, yksisarvisten ja delfiinien tapaamiseen

Seremonia

 • Kultaisen Atlantiksen juhla

Saat kattavan materiaalin, joten pääpaino on käytännöliisessä taitojen, itseluottamuksen ja voimaantumisen kasvattamisessa.

Luettavaa ennen kurssia
 • Atlantis - opas muinaiseen viisauteen/Golden Atlantis
 • Hieman ylösnousemisen tiestä/A New Light on Ascension
 • Hieman henkisistä laeista/A Little Light on the Spiritual Laws
 • Angel Inspiration / Ihanat enkelit
 • Kaikille kursseille suositellaan luettavaksi 2012 ja sen jälkeen

Kaikki ovat Diana Cooperin kirjoja

Kurssia edeltävä valmistautuminen

21 päivää ennen kuin kurssi alkaa, seuraavat harjoitukset tulee tehdä päivittäin:

 1. 11 minuutin sydänmeditaatio
 2. 12 chakran sateenkaarihengitys
 3. oppimispäiväkirja kokemuksistasi näistä harjoituksista

Huom. Nämä harjoitukset on tarkoitettu tehtäväksi ennen kurssin alkua. Myöhäisten ilmoittautujien edellytetään tekevän niin paljon valmistautumisesta kuin pystyvät.

Kurssityöskently ja kotiläksyt

Sinun edellytetään pitävän päiväkirjaa kokemuksistasi ja vaikutelmistasi, ja se annetaan kurssin opettajalle jokaisella kolmen päivän jaksolla. Päiväkirjasi voi sisältää esim.

 • odotuksiasi kurssin suhteen ja mitä toivot saavuttavasi
 • tulevaisuuden toiveitasi
 • miten harjoitukset vaikuttavat päivittäin
 • avainoppimiskohtasi
 • oma henkilökohtainen käsityksesi Atlantiksesta
 • mitä tahansa asioita tai hankaluuksia, joita koet kurssin aikana ja miten aiot käsitellä niitä

Opettajasi haluaa nähdä noin 2000 sanaa

Sinun odotetaan myös
 • valmistelevan visualisaatioita, harjoituksia ja esityksiä kurssiviikonloppujen aikana
 • valmistelevan ja pitävän lyhyitä kokoontumisia pienien ryhmien kanssa (kurssiviikonloppujen välillä)

Kultainen Atlantis -opettajaksi valmistuminen

Kultainen Atlantis -koulutus kestää 9 päivää. Ensimmäiset 3 päivää ovat Perusteet-moduuli, joka on Diana Cooper Foundationin opettajakoulutusten perusta.

Valmistuaksesi ja saadaksesi Diana Cooper Foundationin Kultainen Atlantis -opettaja todistuksen sinun täytyy olla

 • tehnyt kurssia edeltävän harjoittelun
 • lukenut kurssille luettavaksi suositellut kirjat
 • ikirjoittanut hyväksyttävästi esseen kokemuksistasi ja valmistautumisestasi
 • valmistellut ja tehnyt kaikki kurssilla tarvittavat materiaalit ja harjoitukset
 • valmistellut ja pitänyt visualisaation ja harjoituksen varsinaisen opettajakoulutuksen aikana
 • johtanut työskentelyä
 • ollut läsnä täydellisesti

Perusteet/Teacher Training

Perusteet-osio

 • Antaa kokemuksen ja taidot pitää ryhmiä tai kursseja ammattimaisella tavalla
 • Tuo luottamuksen järjestää ja pitää kursseja
 • Antaa valmiudet auttaa ja tukea sekä ryhmiä että yksityisasiakkaita
 • Antaa kattavan perustan järjestää Kultainen Atlantis -kursseja

Henkilökohtainen kehitys ja valmistelu

 • Omana itsenään oleminen
 • Henkilökohtainen valmistautuminen olemaan Diana Cooper Foundationin opettaja
 • Ääni- ja kommunikointitaidot

Oppimis- ja opetustaidot

 • Valmistautuminen opettamaan ja pitämään kursseja
 • Esiintymistaidot
 • Opettamistaidot
 • Oppimistaidot
 • Muistaminen
 • Ryhmäenergia ja sen tunnistaminen
 • Häiritsevän käyttäytymisen käsittely

Turvallisen ympäristön luominen

 • Opettaja ja opetustila
 • Luottamuksellisuus ja turvallinen asioiden jakaminen
 • Maadoitus
 • Suojaus
 • Prosessointi

Meditaatioiden ja visualisaatioiden valmistelu

 • Mitä ovat meditaatiot ja visualisaatiot
 • Ryhmävisualisaation johtaminen
 • Ryhmätapaamisten avaus ja sulkeminen

Harjoitusten luonti

 • Symbolien ja kuvien piirtäminen
 • Rituaalit ja seremoniat

Kahdentoista chakran järjestelmä

 • Missä ovat 12 chakraa
 • 12 chakran puhdistaminen ja vahvistaminen
 • Harjoituksia 12 chakran aktivoimiseen ja tasapainottamiseen

Kurssien valmistelu ja pitäminen

 • Vakuutus
 • Kurssin järjestely
 • Vertaistuki

Kurssiohjelman valmistelu

Henkilökohtainen opiskelu:

Luo lyhyitä harjoituksia ja visualisaatioita pienelle tai koko ryhmälle. Saat näihin ohjeet, joten kurssilla on tarkoitus vain harjoitella tekniikoita ja saavuttaa niin luottamusta ja voimaantumista. Chakraharjoitukset ovat olennainen osa työtämme. Kurssilaisten edellytetään harjaantuvan niissä ja johtavan osia harjoituksesta koko opettajakoulutuksen aikana.

∴ ∴ ∴
∴ 040 417 6782