Muuta elämäsi

Jos olet valmis ymmärtämään itseäsi, päätöksiäsi ja elämääsi, olet valmis tähän opettajakoulutukseen. Itsen tunteminen mahdollistaa oman henkisen tien vahvistumisen sekä toisten ja planeetan auttamisen kaikkien korkeimmaksi parhaaksil. Kun ymmärrämme omaa sisintämme, suhdettamme itseemme, vanhempiimme ja kehoomme, olemme vapaita egon ja sisäisten uskomusten ohjauksesta ja voimme luoda elämämme henkisten lakien mukaisesti täyteen iloa, rakkautta, valoa, runsautta ja terveyttä.

Kaikki, minkä koemme elämässä, on lahja oppimista varten. Kun ymmärrämme ja hyväksymme tämän lahjan ja työskentelemme sen kanssa, voimme päästää irti konflikteista ja kamppailusta ja alkaa elää rakkaudessa, valossa ja harmoniassa.

Saavuttaaksemme tämän meidän on katsottava sekä henkilökohtaista että henkistä mestaruutta. Muuta elämäsi –opettajakoulutus on ainutlaatuinen ohjelma, joka yhdistää mestaruuden fyysisessä, mentaalisessa ja tunnekehossa syvempään ymmärrykseen universumista ja miten soveltaa sen lakeja jokapäiväiseen elämäämme.

Jos olet innostunut auttamaan muita omalla tiellään ja haluat työskennellä kokonaisvaltaisesti ihmisten kanssa opastaen heitä täyttämään sielunsa tarkoituksen, silloin Muuta elämäsi –opettajakoulutus on oikea valinta.

Muuta elämäsi -opettajakoulutus

 • Haluatko auttaa muita heidän tiellään?
 • Oletko luontainen opettaja tai kurssinvetäjä, joka haluaa työskennellä kokonaisvaltaisesti ihmisten kanssa ja auttaa heitä täyttämään sielunsa tarkoituksen?
Viesti Dianalta…

“Uskon, että itsen ymmärtäminen on perusta henkiselle kasvulle, yhtä hyvin kuin terveydelle, menestykselle, runsaudelle ja onnellisuudelle. Opiskellessasi Muuta elämäsi –opettajaksi Foundationissa muutat oman elämäsi suuntaa, sekä monien muiden. Osuutesi maailman parantamiseen on erittäin tärkeää, ja toivotammekin sinut tervetulleeksi muuttamaan maailmaa kanssamme.”

Kurssin tarkoitus

Tämän kurssin tarkoitus on

 • voimaannuttaa sinua tukemaan ihmisiä muutoksessa
 • kehittää ja käyttää valikoimaa ryhmä- ja yksilöharjoituksia ja tekniikoita tukemaan muutosta
 • luoda ja pitää yllä turvallista oppimisympäristöä
 • oppia pitämään omia kursseja ja työskentelemään yksilöasiakkaiden kanssa
 • tunnistaa ja kehittää omaa yksilöllistä oppimis- ja opetustyyliäsi
Yhteenveto käsiteltävistä aiheista
 • Uskomukseni ja mistä ne tulevat
 • Sisäinen lapsi
 • Ihmissuhteet
 • Tunteet ja ajatusprosessi
 • Suhteeni fyysiseen kehooni
 • Henkiset lait ja miten käyttää niitä positiivisesti
 • Sieluntarkoitukseni tässä elämässä

Taustaa ja filosofiaa

Muuta elämäsi –opettajakoulutus perustuu kahteen Diana Cooperin kirjaan, Transform Your Life ja Hieman henkisistä laeista (A Little Light on the Spiritual Laws). Yhdessä ne muodostavat tämän mahtavan persoonallisen ja henkisen kehitysohjelman perustan.

Kaikki, minkä koemme elämässä, on lahja oppimista varten. Kun ymmärrämme ja hyväksymme tämän lahjan ja työskentelemme sen kanssa, voimme päästää irti konflikteista ja kamppailusta ja alkaa elää rakkaudessa, valossa ja harmoniassa.

Kun teemme näin, tulevaisuutemme tulee täyteen toivoa ja innostusta – tulevaisuudeksi, missä mikä tahansa on mahdollista – tämä on muuntumisen todellinen voima.

Muuta elämäsi on kokemuksellinen ennemminkin kuin teoreettinen. On eroa lukemisella ja sen ymmärtämisellä, miten asiat teoriassa tehdään verrattuna siihen, että ottaa askeleet astuakseen pohdiskelun ja parannuksen henkilökohtaiselle matkalle.

Kurssin tarkoitus

Diana Cooper Foundationin opettajakoulutus voimaannuttaa sinut kehittämään ja pitämään omia Muuta elämäsi –kursseja sekä työskentelemään yksilöiden kanssa.

Aikaisempi kokemus/tietämys

Parhaimmillaan Muuta elämäsi –opettajalla on kattava kokemus kurssien pitämisestä tai tausta ihmisten valmentamisessa tai hoitamistyössä. On kuitenkin tärkeää myös kunnioittaa ja tunnistaa ihmisten potentiaali; siksi kaikkien hakemusten ansioita harkitaan. Voi olla myös mahdollista seurata kokeneempia opettajia ennen kurssien pitämistä tai yksilövalmennuksia.

Hakemuslomake auttaa Foundationia arvioimaan potentiaalisten opettajien sopivuuden. On kuitenkin muistutettava, että sinun odotetaan osoittavan, että sinulla on tarvittava mielen ja tunteiden tasapaino opettajaksi tulemiseen, sekä ennen että koulutusohjelman aikana.

Luettavaa ennen kurssia

 • Transform Your Life
 • Hieman henkisistä laeista/A Little Light on the Spiritual Laws

Suositeltavaa, mutta ei pakollista:

 • A New Light on Ascension
 • The Power of Inner Peace
 • A Time for Transformation
 • Kaikilla kursseilla suositellaan luettavaksi 2012 ja sen jälkeen

Muuta elämäsi -osion sisältö

Tämä osio voidaan käydä vain jos Teacher Training/Perusteet on täysin suoritettu.

Kurssin sisältö – katse sisäänpäin – uskomusteni tutkiminen ja muuntaminen

 • Kuka minä olen
 • Uskomukseni
 • Sisäinen itseni
 • Sisäiset vanhempani
 • Ihmissuhteet
 • Tunteet
 • Vauraus – materiaalinen ja henkinen
 • Suhteeni fyysiseen itseeni
Menetelmät
 • Ryhmäkeskustelut
 • Meditaatiot/syvä rentoutuminen
 • Visualisaatiot/parannusharjoitukset
 • Piirtämisharjoitukset
 • Henkilökohtainen pohdiskelu
Opetustulokset
 • Selosta tehokkaan valmentajan/ohjaajan velvollisuudet ja vastuut
 • Luo oppimisympäristö
 • Johda ryhmädynamiikkaa ja odotuksia
 • Tunnista ja kunnioita erilaisuutta
 • Tehokkaat esitystaidot
 • Teoria käytäntöön
 • Työskentele Diana Cooper Foundationin eettisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti

Katse ulospäin – miten luon oman todellisuuteni – henkisten lakien soveltaminen

 • Elämän peruslait
 • Luomisen lait
 • Korkeamman tietoisuuden lait
 • Korkeamman värähtelyn lait
 • Ylösnousemustiellä kulkeminen
 • Yhdistyminen sieluuni ja sen tarkoitukseen
Menetelmät
 • Ryhmäkeskustelut
 • Henkilökohtainen tarkastelu
 • Persoonallinen pohdiskelu
 • Meditaatiot/visualisaatiot
 • Ryhmäharjoitukset
Opetustulokset
 • Tehokkaat parannusmenetelmät
 • Rivien välistä lukeminen – sanattoman kommunikoinnin voima
 • Vastustuksen ja hankalan käyttäytymisen käsittely
 • Virtauksen mukana meneminen – ryhmäkokemusten käyttäminen ohjelman suorittamiseksi
 • Teorian laittaminen käytäntöön
Kurssityöskentely ja kotiläksyt:
 • Oppimispäiväkirja omasta kehittymisestä ja pohdiskeluista kurssin kuluessa

Muuta elämäsi -opettajaksi valmistuminen

Muuta elämäsi -opettajakoulutus kestää 9 päivää. Ensimmäiset 3 päivää ovat Perusteet-moduuli, joka on Diana Cooper Foundationin opettajakoulutusten perusta.

Valmistuaksesi ja saadaksesi Diana Cooper Foundationin Muuta elämäsi/Transform Your Life -opettajan todistuksen sinun täytyy olla

 • lukenut kurssille luettavaksi suositellut kirjat
 • kirjoittanut hyväksyttävästi oppimispäiväkirjan
 • valmistellut ja pitänyt yhden 15 minuutin visualisaation (Perusteissa)
 • valmistellut ja pitänyt yhden 15 minuutin harjoituksen (Perusteissa)
 • ollut läsnä täydellisesti

Perusteet/Teacher Training

Perusteet-osio

 • Antaa kokemuksen ja taidot pitää ryhmiä tai kursseja ammattimaisella tavalla
 • Tuo luottamuksen järjestää ja pitää kursseja
 • Antaa valmiudet auttaa ja tukea sekä ryhmiä että yksityisasiakkaita
 • Antaa kattavan perustan järjestää Kohti vuotta 2032 -kursseja

Henkilökohtainen kehitys ja valmistelu

 • Omana itsenään oleminen
 • Henkilökohtainen valmistautuminen olemaan Diana Cooper Foundationin opettaja
 • Ääni- ja kommunikointitaidot

Oppimis- ja opetustaidot

 • Valmistautuminen opettamaan ja pitämään kursseja
 • Esiintymistaidot
 • Opettamistaidot
 • Oppimistaidot
 • Muistaminen
 • Ryhmäenergia ja sen tunnistaminen
 • Häiritsevän käyttäytymisen käsittely

Turvallisen ympäristön luominen

 • Opettaja ja opetustila
 • Luottamuksellisuus ja turvallinen asioiden jakaminen
 • Maadoitus
 • Suojaus
 • Prosessointi

Meditaatioiden ja visualisaatioiden valmistelu

 • Mitä ovat meditaatiot ja visualisaatiot
 • Ryhmävisualisaation johtaminen
 • Ryhmätapaamisten avaus ja sulkeminen

Harjoitusten luonti

 • Symbolien ja kuvien piirtäminen
 • Rituaalit ja seremoniat

Kahdentoista chakran järjestelmä

 • Missä ovat 12 chakraa
 • 12 chakran puhdistaminen ja vahvistaminen
 • Harjoituksia 12 chakran aktivoimiseen ja tasapainottamiseen

Kurssien valmistelu ja pitäminen

 • Vakuutus
 • Kurssin järjestely
 • Vertaistuki

Kurssiohjelman valmistelu

Henkilökohtainen opiskelu:

Luo lyhyitä harjoituksia ja visualisaatioita pienelle tai koko ryhmälle. Saat näihin ohjeet, joten kurssilla on tarkoitus vain harjoitella tekniikoita ja saavuttaa niin luottamusta ja voimaantumista. Chakraharjoitukset ovat olennainen osa työtämme. Kurssilaisten edellytetään harjaantuvan niissä ja johtavan osia harjoituksesta koko opettajakoulutuksen aikana.

∴ ∴ ∴
∴ 040 417 6782