Akaasisten aikakirjojen puhdistus

Akaasisten aikakirjojen puhdistus ei ole sinänsä hoito, vaan vanhojen uskomus- ja käyttäytymismallien purkamista ja menneiden elämien vaikutusten poistamista tästä elämästä.

Jos ihminen on pyrkinyt muuttamaan elämäänsä parhaansa mukaan ja silti on jotain, mikä pitää edelleen kiinni vanhassa, kyseessä voi olla niin syvällä piilevä uskomus tai tapa, että siihen on vaikea päästä käsiksi. Asia voi liittyä vaikka runsauteen, rakkauteen tai omanarvontunteeseen. Se juontaa monesti jo menneistä elämistä, jopa useasta elämästä.

Akaasisten aikakirjojen puhdistuksessa teen yhteistyötä ihmisen sielun, korkeamman itsen, enkeleiden ja oppaiden kanssa, jotta parasta mahdollista elämää hankaloittava tai estävä asia voitaisiin lopullisesti poistaa tai asiaa ainakin helpottaa mahdollisimman paljon.

Joskus kyseessä on sielun haluama oppiläksy, ja silloin sitä ei ole mahdollista puhdistaa kokonaan pois. Näissäkin tapauksissa asiaan on saatu kuitenkin apua, ja ihminen on oivaltanut läksyn nopeammin ja helpommin.

Puhdistus vaikuttaa hyvin yksilöllisesti. Osa ihmisistä on kokenut fyysisiä oireita, väsymystä tai ohimenevää pahoinvoinnin tunnetta. Onkin tärkeää muistaa juoda puhdistuspäivinä ja niiden jälkeenkin paljon puhdasta vettä, se auttaa kehon muutoksissa. Ylivoimaisesti eniten ihmiset ovat kokeneet keveyttä ja ilon ja onnellisuuden paluuta elämään. Eräs puhdistuksen saanut sanoi, että hän yritti ajatella samalla lailla negatiivisesti kuin ennen, mutta ei enää pystynyt!

Puhdistuksen käytäntö

Koko prosessiin menee aikaa kolme viikkoa. Koska kyseessä ei ole hoito, sitä ei tarvitse erikseen vastaanottaa. Sovin kuitenkin aina päivän, jolloin puhdistus tapahtuu, sillä monet huomaavat jotain tapahtuvan, ja on hyvä tietää mistä omat tuntemukset johtuvat.

Tämä ei sovi kelle tahansa, puhdistusta haluavan on ensin itse ymmärrettävä missä kohtaa hänen elämässään on tukos. Kun ajankohta ja aihe on sovittu, teen puhdistuksen pyytäen lupaa ihmisen sielulta ja apua korkeammalta minältä, enkeleiltä ja oppailta. Koska tämä vaikuttaa niin laajalle, paikalla on aina myös yksisarvisia varmistassa energioiden puhtauden ja sielun tahdon.

Kerron puhdistuksen jälkeen sähköpostilla mitä minulle näytettiin. Joskus näen hyvin selkeästi elämät, ja tapahtumat, joista ongelmat johtuvat, toisinaan taas saan yleisempiä vaikutelmia. Aina olen saanut jotain infoa, jonka olen voinut kertoa eteenpäin.

Toistan puhdistuksen vielä kaksi kertaa viikon välein. Kolme on maailmankaikkeuden luku, ja jos haluaa jotain pysyvästi muuttaa, kolmesti toistettuna näin tapahtuu.

Hinta

Akaasisten aikakirjojen puhdistus liittyen sovittuun asiaan (voi olla pari-kolmekin asiaa) 90 e.

Palautteita

Puhdistuksia on nyt tehty muutama vuosi. Aiheina ovat olleet itsearvostus, rakkaudelle avautuminen, runsauden tuominen elämään, ihmissuhteiden ongelmat, huono itsetunto ja muuta. Kokemukset ovat olleet hyvin samansuuntaisia kaikilla, puhdistus on tuonut helpotusta ja auttanut näkemään asiat erilailla.

"Tuntuu, kuin se, mikä ennen rajoitti jotenkin, olisi poissa! Toimin monissa tilanteissa nyt eritavalla ja reagoin eritavalla, en enää ahdistumalla ja jurnuttamalla asioita mielessäni, keholliset oireet ovat jääneet pois!"

"Pidän puoleni terveellä hyvällä tavalla, eli osaan vihdoin sanoa, mitä haluan ja mitä en halua ja kaikki tämä ilman sisäistä jahkailua, jurnutusta tai syyllisyyttä."

"Sen kummemmin ajattelematta asiaa huomaan joissain tilanteissa etten reagoi samalla tavoin kuin vielä joku aika sitten. Myös aitoa iloa on helpompi tuntea, nyt se tulee spontaanisti kun siihen on aihetta. Työskentely oman valon vahvistamiseksi jatkuu edelleen."

∴ ∴ ∴
∴ 040 417 6782